DESADV tai PRIDES ?

DESADV tai PRIDES ?

A image showing the pros of DESADV & PRIDES messages

DESADV tai PRIDES ? 

Monet keskusliikkeet haluavat saada etukäteistietoa saapuvista toimituksista ja vaativat sen takia toimittajilta sähköisiä toimitustietosanomia. Asiakkaasta riippuen sähköisellä toimitustietosanomalla korvataan paperista lähetettä (kuormakirja, lähetysluetteloa), toiset asiakkaat vaativat molempia.

Ketjusta riippuen sähköistä toimitustietosanomaa kutsutaan joko DESADV:ksi tai PRIDES:iksi.

DESADV?

DESADV-sanoman avulla toimittaja lähettää etukäteistietoa vastaanottajalle (terminaalia, varastoa tai myymälää) kuormassa olevista tuotteista ja niiden määristä. Sanoman avulla voidaan myös ilmoittaa, jos tilattua tuotetta ei toimiteta tai jos koko tilaus jää toimittamatta. Viesti lähetetään vastaanottajalle, kun tuotteet ovat valmiita toimitettavaksi tai jo lähetetty. Sanoman on saavuttava perille ennen kuorman saapumista, jotta vastaanottaja pystyy varaamaan tarvittavan varastotilan. Näin ollen DESADV-sanoma on keskeinen osa tilaus-toimitusprosessia ja erityisen tärkeä vastaanottajan prosessien sujuvuuden kannalta.

PRIDES?

PRIDES-sanoma on Suomessa käytössä oleva variantti kansainvälisestä DESADV-sanomasta. PRIDES eroaa DESADV-sanomasta lähinnä siten, että se sisältää myös tuotteiden hinnat. Muilta osin sen rakenne on sama kuin DESADV-sanomalla. Joissakin tapauksissa, kuten Keskon tai suurkeittiöorganisaatioiden kohdalla, vaaditaan PRIDES sanoma DESADV:n sijaan.

 

Päivittäistavarakaupan toimitusmallit

Suoratoimitus

Kauppa tilaa tuotteet toimittajilta, ja tuotteet toimitetaan suoraan kauppaan.  Tämä malli on harvinainen, ja sitä käytetään pääasiassa toimituksiin läheisiin kauppoihin. Tuotteet voidaan pakata sekalavoille.

Varastotoimitus

Tilaus tulee yleensä tilaajan varastolta ja tuotteet toimitetaan samaiseen varastoon. Varastosta tuotteet jaetaan eteenpäin yksittäisiin myymälöihin. Yleensä pakataan pääsääntöisesti omille lavoilleen.

Kuljetusterminaali (KUTE)

Jokaiselta tilaajalle (kaupalle) muodostetaan oma tilaus, joka pakataan omaan kolliin (laatikoihin tai lavoihin). Toimitukset lähetetään tilaajaan määrittelemään terminaaliin, josta ne ohjautuvat oikeisiin myymälöihin.

CD-Malli

CD-mallissa kaupparyhmä (Kesko) tekee koontitilauksen, jossa on laskettu yhteen kaikkien kauppojen tilausmäärät. Erikseen toimitetaan myös sanoma, joka sisältää kollien pakkaustiedot, joita tulostetaan kollitarroihin.

Monimutkaisuus johtuu toimitusmallien moninaisuudesta, erilaiset tuotteet vaativat erilaisia toimitusprosesseja.

Go to Top